Přej si něco

Dnes si můžete vybrat svůj osobní bonus!

Vyberte si jednu ze tÅ™í nabídek dostat perfektní bonus právÄ› pro vás!

Tato nabídka momentálnÄ› není platná.
Vyberte si jednu ze tÅ™í mega nabídek, které vám zajistí osobní bonus. Můžete se rozhodnout, zda upÅ™ednostňujete 30% mincí navíc pÅ™i dalším nákupu, voucher v hodnotÄ› 15, - EUR nebo hodinový livechat za polovinu obvyklé ceny.
Extra mince jsou pÅ™ipsány ve formÄ› dodatečných mincí pro další nákup a jsou vypočteny z kupní částky. Voucher 15, - EUR je platný pro váš další nákup nad 49,99 EUR nebo více a je odečten z celkové ceny. Všechny akce jsou platné pouze do konce kalendáÅ™ního dne. Když vyberete "Vše pro polovinu", zaplatíte od chvíle, kdy kliknete, po dobu 60 minut jen polovinu obvyklé ceny za živý chat a všechny funkce. Platební systémy placené mobilním telefonem a Pay by Call jsou