Pomyśl życzenie

DziÅ› można wybrać swój osobisty bonus!

Wybierz jedną z trzech ofert, aby uzyskać doskonały premię dla Ciebie!

Ta oferta nie jest obecnie aktualna.
Wybierz jednÄ… z trzech mega ofert, aby zabezpieczyć swój osobisty bonus. Możesz zdecydować, czy wolisz 30% dodatkowych monet przy nastÄ™pnym zakupie, kupon o wartoÅ›ci 15, - EUR lub za godzinÄ™ za poÅ‚owÄ™ zwykÅ‚ej ceny.
Dodatkowe monety sÄ… zapisywane w formie dodatkowych monet do nastÄ™pnego zakupu i sÄ… obliczane na podstawie kwoty zakupu. Kupon o wartoÅ›ci 15, - EUR jest ważny na nastÄ™pny zakup powyżej 49,99 EUR lub wiÄ™cej i jest odejmowany od ceny caÅ‚kowitej. Wszystkie dziaÅ‚ania sÄ… ważne tylko do koÅ„ca dnia kalendarzowego. Po wybraniu opcji "Wszystkie na póÅ‚" pÅ‚acisz od momentu klikniÄ™cia przez 60 minut tylko poÅ‚owÄ™ zwykÅ‚ej ceny za czat na żywo i wszystkie funkcje. Systemy pÅ‚atnicze pÅ‚acone przez telefon komórkowy i Pay-Call sÄ… wyÅ‚Ä…czone z tych ofert.